Een A/B tesGoogle Optimizet is de ideale manier om verschillende versies van een webpagina in de praktijk te testen zonder dat er technische aanpassingen aan de website moeten worden gedaan. Op deze manier krijg je eenvoudig een goed inzicht in welke variant van een pagina het meeste rendement oplevert. De Google tool Google Optimize maakt het mogelijk verschillende varianten afwisselend aan bezoekers te tonen. De software houdt tevens bij welke variant de meeste conversie oplevert. De pagina die het best uit de A/B test komt kan vervolgens worden doorgevoerd.